Gamla brandstationen, Limhamn

Gamla brandstationen, Limhamn

Ralph Nickling
Description
Friskvårdsenheten ligger i på i ett stort hus på Valborgsgatan 10, Limhamn. Byggnaden har tidigare varit Limhamns lokala brandstation. Varje dag kommer ungefär trettio personer till Friskvårdsenheten. De som kommer hit tycker om att röra på sig och vara ute. De pratar med varandra med tal och tecken. Vem kommer till Friskvårdsenheten? Den som klarar många saker själv men ibland behöver stöd av någon. På Friskvårdsenheten kan man göra många olika saker. Man väljer själv sitt schema två gånger om året. Man kan välja promenader, styrketräning, gympa, musik, data, trädgård, kasta skräp och mycket annat #ambulans #brandbil #brandkår #brandstation #daglig_verksamhet #friskvårdsenheten #Gamla_brandstationen #Limhamn #Limhamns_brandförsvar #Malmo #Malmoe #Malmö #räddningstjänst #räddningstjänst_syd #räddningstjänsten #Sweden
Default Title