Slovak University of Agriculture in Nitra

Slovak University of Agriculture in Nitra

bronto
Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre ... začala svoju činnosť v roku 1952 dvoma študijnými odbormi - fytotechnický a zootechnický. V roku 1996 bola Vysoká škola poľnohospodárska premenovaná na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu. #campus #Nitra #school #Schule #Slovakia #Slovensko #Slowakei #university #Universität #univerzita #škola
Default Title