บ้านวิชาเยนทร์

บ้านวิชาเยนทร์

PUPE
บ้านหลวงรับราชทูตซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับคณะทูตชุดแรกจากประเทศฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2228 บ้านหลวงรับราชทูตแบ่งบริเวณเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนมีประตูทางเข้าออกแยกกัน ด้านตะวันออกเป็นที่พักของคณะทูตฝรั่งเศส เป็นกลุ่มอาคารใหญ่ก่ออิฐถือปูนสูง 2 ชั้น ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป #วชาเยนทร
Default Title