Choustníkovo Hradiště (2013)

Choustníkovo Hradiště (2013)

Nargo
Model středověkého hradu v Podkrkonoší. Vytvořeno na základě půdorysného plánku. Model představuje pravděpodobnou podobu v ranější fázi hradu. Z důvodu špatných metrických jednotek a nepřesností pracuji na novém modelu, který bude zobrazením rané stavební fáze hradu. Jako podklad pro model vužívám plán L. Svobody (1995: O plášťových hradech. Archaeologia historica 20, 355-338). Tags: #hrad #burg #castle #Choustníkovo_Hradiště #Choustnikovo_Hradiste #Dvůr_Králové #hrad #hradiste #kastelologie #ostrožna #Podkrkonoší #pokus #věž
Default Title