To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
Silo Cukrovar Hodonín

Silo Cukrovar Hodonín

Vyko J.
Description
Jediný pozůstatek bývalého cukrovaru v Hodoníně, tato robustní věž o kapacitě 10 000 tun zde stojí od roku 1986. Stručná charakteristika celého cukrovaru a historie: Cukrovar v Hodoníně byl založen v roce 1886 Adolfem Redlichem, majitelem mlýna a pekáren. Byl vybudován pro zpracování 500 tun řepy denně, ale pouze jako surovárna. V závěru XIX. století byl přestavěn pro zpracování 800 tun řepy denně a výrobu krystalového cukru. V průběhu let došlo v závodě k různým rekonstrukcím, které sloužily ke zlepšení technického stavu a zvyšování produkce cukru. V roce 1939 byl pístový stroj na výrobu elektrické energie nahrazen turbínou a generátorem, turbína sloužila až do roku 1982. V roce 1937 bylo zpracováno v cukrovaru 1 581 tun řepy denně. Při leteckém bombardování v listopadu 1944 zasáhly pumy i továrnu. K většímu poškození však nedošlo. V roce 1986 byla pro zajištění zpracování 3 000 tun řepy denně provedena rozsáhlá rekonstrukce celého závodu – výstavba vápenky, hašenky, chladící věže, cukerního sila, garáží, dílen, 32 bytových jednotek, ubytovny s 224 lůžky. Prameny Archiv cukrovaru, MÚ stavební odbor Hodonín Prof. Ing. arch. H. Zemánková, CSc.: Programový projekt MKČR - Výzkum industriálních a technických areálů a objektů #cukrovar #cz #czech_republic #Hodonín #Silo #vyko #vyko_just
Default Title