Silo Cukrovar Hodonín

Silo Cukrovar Hodonín

Vyko J.
Description
Jediný pozůstatek bývalého cukrovaru v Hodoníně, tato robustní věž o kapacitě 10 000 tun zde stojí od roku 1986. Stručná charakteristika celého cukrovaru a historie: Cukrovar v Hodoníně byl založen v roce 1886 Adolfem Redlichem, majitelem mlýna a pekáren. Byl vybudován pro zpracování 500 tun řepy denně, ale pouze jako surovárna. V závěru XIX. století byl přestavěn pro zpracování 800 tun řepy denně a výrobu krystalového cukru. V průběhu let došlo v závodě k různým rekonstrukcím, které sloužily ke zlepšení technického stavu a zvyšování produkce cukru. V roce 1939 byl pístový stroj na výrobu elektrické energie nahrazen turbínou a generátorem, turbína sloužila až do roku 1982. V roce 1937 bylo zpracováno v cukrovaru 1 581 tun řepy denně. Při leteckém bombardování v listopadu 1944 zasáhly pumy i továrnu. K většímu poškození však nedošlo. V roce 1986 byla pro zajištění zpracování 3 000 tun řepy denně provedena rozsáhlá rekonstrukce celého závodu – výstavba vápenky, hašenky, chladící věže, cukerního sila, garáží, dílen, 32 bytových jednotek, ubytovny s 224 lůžky. Prameny Archiv cukrovaru, MÚ stavební odbor Hodonín Prof. Ing. arch. H. Zemánková, CSc.: Programový projekt MKČR - Výzkum industriálních a technických areálů a objektů #cukrovar #cz #czech_republic #Hodonín #Silo #vyko #vyko_just
Category
Default Title