Pont de Can Peixauet (ver. 1.0)

Pont de Can Peixauet (ver. 1.0)

sketchcks
Description
El Pont de Can Peixauet (també conegut com el del Potosí) va ser construït cap a l'any 1992 per reforçar les connexions de Barcelona amb Santa Coloma de Gramenet millorant la integració d'aquesta darrera amb l'àrea metropolitana. Té una longitud aproximada d'uns 130 metres entre les dues bandes, amb una amplada de 36 metres. La forma particular de les torres principals el fan un element característic de Santa Coloma. ------ El Puente de Can Peixauet (también conocido como el del Potosí) fue construído hacia el año 1992 para refrozar las connexiones de Barcelona con Santa Coloma de Gramanet mejorando la integración de esta última con el àrea metropolitada. Tiene una longitud aproximada de unos 130 metros entre las dos bandas, con una anchura de 36 metros. La forma particular de las torres principales lo hacen un elemento característico de Santa Coloma. #barcelona #besos #coloma #gramenet #peixauet #pont #potosi #puente #santa
Default Title