Švédská kaple

Švédská kaple

keraj
Description
Kaple svatého Kříže v Opavě byla založena knížetem Přemkem I. Opavským v roce 1394 jako zádušní svatyně. Kaple je jedinečným dokladem gotické cihlové architektury, je postavena na jen výjimečně užívaném půdorysu oktogonu. Historie Spodní část kaple je vybudována z lomového kamene a je od horní části z režných cihel oddělena kamennou římsou. To je další zvláštnost. Barevnost stavby by tak symbolizovala barvy erbu opavských Přemyslovců. Oktogon doplňují nárožní pilíře kterým uvnitř stavby tvoří protějšek dvojité výběžky žeber hvězdicové klenby. Dnes je prostor kryt dřevěným stropem. Kaple má dva profilované portály, několik nepravidelně rozložených oken se špaletami a další zazděné prostory. Těmi se pravděpodobně vstupovalo do dnes již neexistující sakristie a věže. Z té se pak asi vstupovalo na dřevěnou tribunu, z níž vévoda s nejbližšími sledovali bohoslužbu. V době třicetileté války sloužila kaple kprotestantským bohoslužbám švédského vojska. Odtud lidový, dodnes používaný název Švédská kaple. V roce 1866 zasáhla okolí Opavy epidemie cholery a jelikož nebylo vhodnějšího prostoru, začalo se pohřbívat kolem kaple. Již dříve se v okolí kaple pochovávali sebevrazi. Hřbitovem již okolí kaple zůstalo. #kaple #Opava
Category
Default Title