55 บ.ป่าขี - อุทยานแห่งชาติพุเตย

55 บ.ป่าขี - อุทยานแห่งชาติพุเตย

ต้อง
Description
ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ซ่อมปกติ ปีงบประมาณ 2551 งบประมาณ115,360 บาท ซ่อมปกติ ปีงบประมาณ 2552 งบประมาณ 50,635 บาท ซ่อมปกติ ปีงบประมาณ 2554 งบประมาณ146,527 บาท
Default Title