Długi Targ 35

Długi Targ 35

ostinek
Gotycką kamieniczkę kolejny właściciel przebudował w końcu XVIII w. na rokokową. Od r. 1920 należała do lwowianina F.Kucnera; mieścił się tu Polski Bank Przemysłowy. Odbudowana (wpólnie z kamieniackzi nr 36-38) przez M.Splisgardta i Z. Wiśniewskiego, którzy zaprojektowali szczyt o formach klasycznych. Malowidło przedstawiające biesiadę gdańszczan wykonała T.Pągowska.
Default Title