Instytut Geodezji i Kartografii

Instytut Geodezji i Kartografii

msek
Instytut Geodezji i Kartografii. Instytut prowadzi badania i wykonuje prace aplikacyjne w dziedzinie geodezji i kartografii, na potrzeby administracji państwowej i regionalnej, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, planowania przestrzennego i zarządzania. Instytut współpracuje z wieloma instytucjami w Polsce i za granicą. #Cartography #Geodesy #IGiK #Poland #Polska #Warsaw #Warszawa
Default Title