Kościół Św. Krzysztofa, Wrocław, Polska

Kościół Św. Krzysztofa, Wrocław, Polska

pm2
Ceglany kościół gotycki został wzniesiony przez Heinricha Frankensteina. Na planie prostokąta powstała jednonawowa budowla o 3-przęsłowej nawie zakończonej jednoprzęsłowym, pięciobocznym prezbiterium. Wysokie, dwuspadowe dachy pokryte są dachówką. W 1461 r. od zachodu dobudowano kwadratową wieżę zwieńczoną początkowo hełmem pokrytym ołowianą blachą, w 1575 r. zastąpionym konstrukcją renesansową z małym hełmem. Od połowy XVI w. kościół zaczął obrastać przybudówkami. Kościół opięty jest przyporami, a od strony północnej oprócz zakrystii znajduje się dwukondygnacyjna przybudówka mieszkalna. Po wielokrotnych remontach stał się budowlą z cegły częściowo otynkowaną. #Kosciol #Kościół #Krzysztof #Krzysztofa #kwadrat #pm #pm2 #Poland #Polen #Polska #Sw #Wroclaw #Wrocław #Św
Default Title