Mehmedagina (Jalska) Džamija, Tuzla

Mehmedagina (Jalska) Džamija, Tuzla

Anis Caprnja
Mehmedagina (Jalska) džamija izgrađena je prije 1600. godine. Godine 1878. izvršeno je preziđivanje jednog dijela džamije. Od 1890. do 1910. godine džamiju je temeljito obnovila hfz. Hanuma Tuzlić kada je i munara iz temelja prezidana. Do 1928. godine džamija je bila potkupolna, ali se kube od cigle urušilo te je zamijenjeno ravnim stropom od trstike. Osim više naziva (Jalska, Mehmedagina, Kizlar djevojačka) ova džamija ima i tu tužnu specifičnost da je prva džamija u Bosni i Hercegovini koja je oskrnavljena srpsko-agresorskim rafalima iz vojne kolone koja je prolazila pored nje početkom 1992. godine. #anis_caprnja #bih #bosna #bosnia #dzamija #gradska #hercegovina #islam #kozarac #mosque
Default Title