Rogatka Mokotowska Zachodnia

Rogatka Mokotowska Zachodnia

Andrzej Sandel
Rogatki Mokotowskie – rogatki w Warszawie przy dawnym rondzie Mokotowskim – obecnym placu Unii Lubelskiej, zbudowane w stylu późnoklasycystycznym. Były siedzibą miejskich władz skarbowych, których zadaniem było pobieranie opłat celnych i drogowych. Podobne rogatki znajdowały się m.in. na Grochowie (rogatki Grochowskie). Rogatki Mokotowskie zostały zaprojektowane na zlecenie władz miejskich przez architekta Jakuba Kubickiego w latach 1816-1818. Jakub Kubicki był autorem wielu sławnych budowli m.in. Arkad Kubickiego i Belwederu. Rogatki Mokotowskie stanowią dwa pawilony symetrycznie rozmieszczone na planie lekko wygiętego prostokąta z dwukolumnowymi doryckimi wgłębnymi gankami. Historia rogatek Mokotowskich wiąże się bezpośrednio z Okopami Lubomirskiego. W 1770 z polecenia marszałka Stanisława Lubomirskiego Warszawę obwarowano wałami, które miały chronić ludność przed epidemią dżumy. Rogatki Mokotowskie przestały działać po pierwszej wojnie światowej. Obecnie wschodnia rogatka jest wykorzystywana przez ZTM. W zachodniej, gdzie dziś znajduje się kawiarnia, w przyszłości ma powstać Muzeum Sue Ryder. #Rogatka #Stara_Warszawa
Default Title