Dalmanstornet - Visby

Dalmanstornet - Visby

Roberto Ascoli
Description
Tornet som ingick i den första muren ligger mitt i Östergravar och är i dag försett med ett modernt tegeltak. Det är ett så kallat genomgångstorn, som invändigt har kvar rester av den gamla porten och i rummet över portvalvet återfinns resterna av en öppen spis. Det finns diverse spekulationer om att tornet så att säga har hängt ihop med eller åtminstone har haft något att göra med St:a Maria, nuvarande domkyrkan, som ju var tyskarnas kyrka i det medeltida Visby, men det är förmodligen fel alltihop. I dag kan man beskåda en rekonstruktion av det fällgaller som en gång prydde alla genomgångstorn till Visby. Och strax ovanför porthjässan satt fordom en helgonbild, eller ett vapen, i en numera igenmurad nisch, vars nedre del emellertid ännu syns i portvalvet. Tack vare sin höga position i Visby användes tornet länge som inseglingsmärke. Men sitt namn har det fått från svältåret 1784, ty då såg vice landshövding Dalman till att det byggdes om, försågs med tak och utrustades till sädesmagasin. #Dalmanstornet #Gotland #Stadttor #Sweden #Torre #Tower #Unesco #Visby
Default Title