เหล็กเสริมฐานราก

เหล็กเสริมฐานราก

chakkree T.
เหล็กเสริมฐานราก F1.30x1.30 จากแบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับเตรียมสอนฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ในรายวิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
Default Title