บนท.

บนท.

จอม
Description
บนท.คันนี้ใช้แคร่รถไฟของรถขนสินค้านะครับ และส่วนสูงก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ #thai_train
Default Title