Πνευματικο Κεντρο Ιωαννινων | Cultural Center of Ioannina

Πνευματικο Κεντρο Ιωαννινων | Cultural Center of Ioannina

tasos
Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, παράλληλα με τα δημιουργία της αναγκαίας πολιτιστικής υποδομής, αναπτύσσει τις δραστηριότητές του αξιοποιώντας, στο μέτρο του δυνατού, πολιτισμικές δομές και θεσμούς της Ηπειρωτικής κοινωνίας. The Cultural Center of Ioannina, in addition to creating the necessary cultural infrastructure activities are using, where possible, cultural structures and institutions in mainland society.
Default Title