Plan Kanaalfront, Middelburg

Plan Kanaalfront, Middelburg

Jorn
Description
Plangebied, ingeklemd tussen Kanaal door Walcheren en spoorlijn Vlissingen-Roosendaal. Transformatie van verouderd bedrijventerrein tot een stedelijk woonmilieu met behoud van de oude graansilo, inpassing van de nieuwe stadsschouwburg op een prominente plaats in het gebied en een jachthaven met circa 100 ligplaatsen. Ontworpen in het kader van een afstudeeropdracht Voorbereidingscursus Stedenbouwkunde aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. #appartementen #jachthaven #kanaal #Middelburg #schouwburg #silo #theater #transformatie
Category
Default Title