The great synagogue of Rishon Le Zion

The great synagogue of Rishon Le Zion

דניאל ג.
בית הכנסת ניצב בראש גבעה, במקום הנישא ביותר במושבה. בנייתו החלה בשנת תרמ"ה, 1885. המימון הראשוני היה מכספו של המייסד צבי ליבונטין. על הבנייה הופקד ברוך פפירמייסטר, אדריכל מדופלם ואיכר במושבה. רשיון הבנייה למבנה הושג מהממשל התורכי בערמה כ"מחסן לצורכי האיכרים". בניית בית הכנסת הסתיימה בשנת תרמ"ט, 1889, בסיוע הברון רוטשילד. בחזית בית הכנסת שנים-עשר פתחים כמניין שבטי ישראל, בראש הגג חנוכייה. בתוך בית הכנסת מצוי ארון הקודש המקורי, מעשה ידי האחים האומנים יצחק ומשה יהושע הימן. מעל ארון הקודש שני אריות שיצר אברהם ליפשיץ. בשנים הראשונות שימש בית הכנסת גם כמרכז חיי הציבור של המושבה. כאן נערכו קבלות פנים לגדולי עם ועולם. בחזיתו נערכו טקסי הנישואין, חגיגות ל"ג בעומר ועוד. במרתף בית הכנסת הוקם בשנת תרנ"ט, 1898, גן הילדים העברי הראשון. #Rishon_Le_Zion
Default Title