ฉากกันและบังแดดทำด้วยไม้จริง

ฉากกันและบังแดดทำด้วยไม้จริง

jarad
Description
ฉากกันสำเร็จรูป ทำด้วยไม้จริงทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการตกแต่ง หรือ กันห้องให้เป็นสัดส่วนให้น่าพักอาศัย และสามารถปรับเป็นฉากกันแดด หรือ แสง โดยสามารถหมุนปรับได้ตามความเหมาะสม
Default Title