Řezy těles 2.0

Řezy těles 2.0

Jana T.
Postup možného řešení úlohy: "nalezněte řez krychle rovinou KLM, přičemž, K∈AB;K leží vně úsečky AB před bodem A, L∈EF,tak že |LE|>|LF|, M=D". Zadání je převzato z publikace KRYNICKÝ, Martin. Matematika.realisticky.cz: když (se) chcete naučit... [online]. 2010 [cit. 2012-06-16]. Dostupné z: http://www.realisticky.cz #krychle #stereometrie #řezy
Default Title