Kościół pw. św. Wojciecha w Ostrołęce

Kościół pw. św. Wojciecha w Ostrołęce

Łukasz I.
Kościół pw. św. Wojciecha w Ostrołęce – parafialny kościół rzymskokatolicki zbudowany w roku 1890. Pierwotnie była to cerkiew prawosławna, wybudowana na terenie ówczesnych koszar rosyjskich w Ostrołęce. Kościół znajduje się w dzielnicy przemysłowej Ostrołęki - Wojciechowicach. Wpisany do rejestru zabytków pod nr A-583 z dn. 17.11.1986 r. #kosciol #ostroleka #wojciech #wojciechowice #zabytek
Default Title