รางรถไฟ - Track Rail way (Cape Gauge)

รางรถไฟ - Track Rail way (Cape Gauge)

Metre Gauges
Description
ทางรถไฟขนาดความกว้าง 1.067 เมตร เป็นหมอนคอนกรีต Track Rail Way is diemension gauges width 1,067 mm., Sleeper is Concrete. #1067 #Cape_gauges #Rail #Rail_Road #Rail_Way #Sleeper #Sleeper_Concrete #Tie #Track #คอนกรตหมอน #ทางรถไฟ #รถไฟ #ราง #ไมหมอน
Default Title