Osnovna škola "Kosta Abrašević"

Osnovna škola "Kosta Abrašević"

Dzon S.
Osnovna škola „Kosta Abrašević“ nalazi se u, oko trista godina starom beogradskom naselju Resniku. Osnovana je daleke 1870. godine odlukom tadašnjeg Ministarstva prosvete i crkvenih poslova. Prvi njen učitelj koji je radio u novootvorenom odeljenju, školske 1870/71. godine, zvao se Toma Nikašinović. Škola je bila smeštena u privatnoj zgradi meštanina Milivoja Stojanovića. Tadašnja zgrada je služila za školu sve do 1894. godine kada je završena nova zrada koja je imala svega dve učionice i podrum (kuhinja). Tek 1957. godine je dozidano jos dve učionice, i kao takav, ovaj prostor je korišćen sve do 1970. godine kada je zbog nehigijenskih uslova potpuno zatvoren. Nova zgrada u blizini seoskog groblja, sazidana je 1961/62. godine i imala je pored učionica, zbornice, prateće prostorije i kupatila. Godine 1973/74. sazidan je veliki montažni objekat, u istom dvorištu, a 1987. godine je završena i mala zgrada sa 4 učionice. Taj prostor i danas čini ovu školu, sa ukupno 34 učionice. Postoje podaci da je 1879. godine školu pohađalo tri učenika, a 1880. godine 28 đaka. Između dva svetska rata nastavu je pohađalo 26 učenika (školske 1924/25.) i 289 (školske 1934/35.). Školske 1958/59. godine škola prerasta iz četvororazredne u osmorazrednu. Konačno, 1975. godine, škola dobija i svoje ime po pesniku Kosti Abraševiću. Škola sada broji 1545 učenika (58 odeljenja).
Default Title