kostel sv. Petra a Pavla

kostel sv. Petra a Pavla

tomance
Opevněné sídlo v Kostelci je zajímavou ukázkou sídla nižší kvalitativní úrovně, vycházející ze starších dvorcových sídel s kostelem v areálu, upraveného podle nastupujícího trendu vývoje šlechtických sídel. Existenci románského kostela dokládá nález románských architektonických článků. Archeologický výzkum určil dobu života lokality od první pol.13.století do doby po roce 1318, kdy je naposled písemně zmiňována v přídomku.Po té zřejmě sídlo zaniklo. Dnes v areálu hradu stojí kostel sv.Petra a Pavla ze 14.století, který byl r.1898 regotizován.Regotizaci provedl F.Schmoranz, jenž regotizoval také farní chrám v Chrudimi. Lokalita je opevněná okružním příkopem a valem. Na východě, kde není chráněna přirozenými svahy, je opevnění zdvojeno až ztrojeno. Na jihu bylo zřejmě trojúhelníkové předhradí, jak dokládá průběh zbytku valu a příkopu, které tento prostor vymezují. Opevnění je i v současnosti dobře čitelné, avšak vnitřní zástavbu neznáme.
Default Title