Klašnička crkva

Klašnička crkva

Mihajlo M.
Pravoslavna crkva u Klašnicama Ortodox church in "Klašnice" Maketa će biti zamjenjena novim, boljim modelom. Taj model sam napravio za 5 minuta. #crkva #Klašnice
Default Title