Stalag VIII A, rekonstrukcja – stan obozu z 11 maja 1945

Stalag VIII A, rekonstrukcja – stan obozu z 11 maja 1945

Michał Urbanowski
Description
Stalag VIII A - początkowo Dulag a od września 1939 Stalag. W zamyśle przeznaczony był dla ok. 15 tys. żołnierzy belgijskich, ostatecznie więziono w nim ok. 120 000 żołnierzy różnych narodowości, którzy byli źródłem taniej siły roboczej dla praktycznie całego dolnego śląska. Teren obejmuje ok. 30 hektarów a zarysy obozu są dobrze widoczne do dzisiaj w Google Earth. Obiekt rozebrano w latach 1946-1948. Model posiada poprawną geolokalizację i rozmieszczenie budynków, których wygląd starałem się możliwie precyzyjnie odtworzyć na podstawie dostępnych zdjęć archiwalnych (zapewnie zrobiłem to niedoskonale i proszę o uwagi, szczególnie oparte na źródłach historycznych). Model ma charakter rozwojowy i będzie częścią strony poświęconej Stalagowi VIII A. Tekstura ścian baraków pochodzi z BE Creative, konkretnie od Pani Agaty Maciągowskiej, tekstura dobrze pasowała do "estetyki" i źródeł historycznych. Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=tHAajYnvXkM&feature=youtu.be #II_world_war #stalag #stalag_8a #stalag_viii_a #stalag_VIIIa
Default Title