To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
Water Mill

Water Mill

modelowanie3d
Description
Water Mill was built in the first half of the fourteenth century in Slupsk. It was used as a granary in the past, but now is used as a laboratory of the Department of Ethnography Museum of Central Pomerania and Amber Gallery. A millstone was moving by water wheel installed in the water channel of Slupia. The amount of water in the channel was controlled by “stawidła”. In the second half of the sixteenth century the mill was generally rebuilt. Subsequent reconstruction of the Mill was performed in the nineteenth and the twentieth century. # Model powstał w ramach działalności Koła Naukowego GeoSiN. Autor: Kamil Kirko Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które poświęciły nam swój czas i udostępniły niezbędne dane, dzięki którym możliwa była realizacja przedsięwzięcia, a w szczególności: p. Grażynie Kowalskiej -Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa p. Tomaszowi Maciejewskiemu - Konserwatorowi Zabytków p. Michałowi Słupczewskiemu http://slupczewski.pl/ #geosin #kgsin #młyn_wodny #poland #polska #pomorze #slupsk #uwm #water_mill #wgigp #zamek
Default Title