Nhà cao tầng 82 - High-rise buildings 82

Nhà cao tầng 82 - High-rise buildings 82

KTS Nguyễn Tôn Trung
KTS Nguyễn Tôn Trung sưu tầm - Collected by architect Nguyen Ton Trung Vui lòng ấn đăng kí kênh youtube của tôi - Please click to subscribe to my youtube channel
Default Title