To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
Pawiak - pawilon muzealny

Pawiak - pawilon muzealny

PROMOGEO
Description
Pawiak – więzienie śledcze. W latach zaborów więzieni tu byli członkowie Rządu Narodowego, powstańcy 1863 r., działacze różnych partii. Po kapitulacji stolicy już od 2 X 1939 osadzano Polaków w Pawiaku. Do marca 1940 r. więzienie podlegało Wydziałowi Sprawiedliwości Urzędu Generalnego Gubernatorstwa. Potem Pawiak stał się więzieniem śledczym Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego a szczególnie jej Wydziału IV Tajnej Policji Państwowej – gestapo. Na około 100000 więźniów 37000 zginęło w egzekucjach, zostało zamordowanych w czasie przesłuchań w siedzibie Sicherheitspolizei na Szucha lub w celach, albo zmarło w szpitalu więziennym. Obecnie na terenie znajduje się Muzeum Więzienia "Pawiak", , oddział Muzeum Niepodległości. Zostało 28 XI 1965 roku a w zachowanych piwnicach więzienia wyeksponowano historyczne eksponaty. Powstało z inicjatywy i przy współudziale byłych więźniów politycznych. Całość założenia architektonicznego zaprojektowali prof. dr hab. Romuald Gutt i inż. arch. Mieczysław Mołdawa. W skład zespołu pomnikowego wchodzą ponadto: filar stanowiący fragment bramy wjazdowej, Pomnik Drzewa Pawiackiego - brązowa kopia słynnego wiązu na którym rodziny ofiar od 1945 roku umieszczały tabliczki epitafijne, betonowy mur z rzeźbami prof. Tadeusza Łodziany i prof. Stanisława Słoniny, a także obelisk autorstwa Zofii Pociłowskiej. #pawiak
Default Title