Κατοικία στο Κάτω Χαλάνδρι

Κατοικία στο Κάτω Χαλάνδρι

Architects2012
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Κυριάκος Κυριακίδης, Αντέλα Κυριακίδη ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1997 - 1999
Default Title