Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna we Wrocławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna we Wrocławiu

Jojak
Description
Model koncepcji urbanistyczno- architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku wydziałów zamiejscowych Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Projekt „Przebudowy, rozbudowy i częściowej nadbudowy budynku PWST we Wrocławiu” to ważne przedsięwzięcie z perspektywy życia kulturalnego Wrocławia. Powstanie nie tylko nowoczesna siedziba szkoły teatralnej we Wrocławiu, ale również nowoczesne centrum kulturalne. Zmodernizowana siedziba szkoły we Wrocławiu będzie się mieścić zaledwie kilkanaście minut jazdy samochodem od centrum, w obrębie dużego osiedla mieszkaniowego. Instytucja kultury o tak dużym dorobku i ofercie kulturalnej będzie stanowiła ważny element na mapie ośrodków kultury nie tylko w skali lokalnej, ale też w skali regionalnej, a nawet międzynarodowej. Powstanie swoiste centrum teatralne w miejscu dotąd praktycznie pozbawionym dostępu do tej formy sztuki. 16 października 2009 została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych - firmą ABM SOLID S.A. z Tarnowa dot. realizacji projektu ”Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku PWST we Wrocławiu”.
Default Title