Budynek Dworu Miejskiego  w Gdańsku

Budynek Dworu Miejskiego w Gdańsku

stefanstd
Dwór Miejski został zbudowany w latach 1616-19 według projektu znanego architekta gdańskiego Jana Strakowskiego. Już w XIV wieku stały tu trzy baszty, początkowo trójścienne, otwarte od strony miasta i dopiero w XV wieku zamknięte i zadaszone. Budowla zespołu stajni oraz wozowni została wkomponowana w sąsiedztwo tych trzech, starych baszt. O dawnym przeznaczeniu pomieszczeń mówi nam dzisiaj dobrze widoczna przy Baszcie Narożnej rzeźba konia. Dwór Miejski na początku XX wieku przeznaczony został na siedzibę gdańskiej straży pożarnej. Podczas działań wojennych w 1945 roku zabytkowy kompleks został poważnie uszkodzony. Odbudowę rozpoczęto w 1959 roku. Odbudowany obiekt przekazano na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego, który ma we Dworze siedzibę do dziś. #budynek #dom #Gdansk #Gdańsk #Poland #Polska #stefanstd #Watra #zabytek
Default Title