Kolegiata Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim

Kolegiata Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim

D.L.
Kościół św. Piotra i Pawła oraz Michała Archanioła (farny) w Lidzbarku Warmińskim. Od 2008 roku siedziba kapituły kolegiaty. Budowę świątyni murowanej zrealizowano w połowie XIV w. w formie trójnawowej, pięcioprzęsłowej hali. Kościół posiada sklepienia gwiaździste z końca XIV w. w nawie głównej i nawach bocznych oraz z XV w. w kaplicach przywieżowych. Wieża kościelna, początkowo niska z nadbudową drewnianą, wybudowana została w ostatnich latach XIV w. i była podwyższana w dwóch kolejnych wiekach. Źródło : http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolegiata_%C5%9Awi%C4%99tych_Aposto%C5%82%C3%B3w_Piotra_i_Paw%C5%82a_w_Lidzbarku_Warmi%C5%84skim #Kolegiata #Kościół #Lidzbark_Warmiński
Default Title