arc154-5302933

arc154-5302933

sam
Description
เหตุผลที่ชอบงานสถาปัตยกรรมชิ้นนี้ เพราะว่า เป็นงานที่วางจัดสัดส่วนอย่างพอดีพอเหมาะ เป็นการสร้างแบบเรียบง่าย โมเดน ทันสมัย สบายๆ สภาพแวดล้อมที่ดี แฝงความหมายความสวยงามไว้ในตัวของมันเอง การจัด แบ่งๆๆเป็นห้องไว้เพื่อสิ่งต่างๆอย่างเป็นระเบียบ #arc154
Category
Default Title