Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

mterreu3
[CAT] L'edifici de l'Ajuntament de Barcelona té el seu origen en una casa que s'adquirí el 1369, de la que es conserva encara la façana gòtica (1370-1402) al carrer Ciutat. El pati interior data del s. XVI, mentre que la seva façana principal, de Josep Mas i Vila, és molt posterior (1831-1847), de quan s'urbanitzà la plaça de St. Jaume. Els nous edificis, a la plaça de St. Miquel, es construiren entre el 1958 i el 1969, amb decoracions de l'escultor Josep Maria Subirachs. [ESP] El edificio del Ayuntamiento de Barcelona tiene su origen en una casa que se adquirió en 1369, cuya fachada gótica (1370-1402) se conserva todavía en la calle Ciutat. El patio interior es del s. XVI, mientras que su fachada principal, de Josep Mas i Vila, es mucho posterior (1831-1847), de cuando se urbanizó la plaza de St. Jaume. Los nuevos edificios, en la plaza de St. Miquel, se construyeron entre 1958 y 1969, con decoraciones del escultor Josep Maria Subirachs. [ENG] The City Hall of Barcelona originates with the adquisition of a house in 1369, the Gothic façade of which (1370-1402) can still be seen in carrer Ciutat. The inner courtyard dates back to the 16th century, while the main façade, by Josep Mas i Vila, is more recent (1831-1847), from the times when plaça de St. Jaume was projected. The new buildings, in plaça de St. Miquel, were built between 1958 and 1969, and decorated by the sculptor Josep Maria Subirachs. #ajuntament #ayuntamiento #Barcelona #Catalonia #Catalunya #city_hall #mterreu3 #town_hall
Default Title