Istorijski Arhiv Valjevo

Istorijski Arhiv Valjevo

arhi Va
Међуопштински историјски архив Ваљево је установа која врши делатност заштите, преузимања, чувања, сређивања и стручне обраде архивске грађе и регистраторског материјала, као и друге делатности у складу са Законом и одлукама оснивача. Надлежан је за општине Лајковац, Уб, Мионица, Љиг и Осечина. Inter-municipal historical archive of Valjevo is an institution which is engaged in protection, downloading, storing, sorting and processing of professional archives and registrators materials as well as other activities in accordance with the law and the decisions of the founders. He is responsible for the municipality of Valjevo, Ub, Mionica, Ljig and Osečina.
Default Title