Evangelický kostel Boskovice

Evangelický kostel Boskovice

Dalibor
Kostel je zdaleka vidět díky své věži s kalichem. Tento kostel byl stavěn v roce 1941 nákladem Českobratrské obce. Evangelický kostel je nejmladší kulturní památkou Boskovic, od roku 1998 je zařazen v Rejstříku kulturních památek Ministerstva kultury ČR. Čeští bratři a evangelíci mají na okrese velkou tradici. Většina českých bratří byla rekatolizována až v 17. století, kdy zásluhou boskovických pánů přišlo na panství několik misií. Do konce 16. století muselo několik katolických kněží z města prchnout a jeden byl dokonce věřícími vyhnán. Katoličtí kněží si pomáhali získat vliv tím, že ještě v 17. století podávali podobojí způsobou. Je tak zřejmé z farních účtů kunštátských z let 1682 – 1713. V dnešní době se v kostele konají bohoslužby i kulturní akce, především koncerty. #Boskovice #Evangelický #Hybešova #kostel
Default Title