Laboratorium voor Infectieziekten

Laboratorium voor Infectieziekten

Dick S.
Dit laboratorium (2012 DeZwarteHond) is met ruim 200 medewerkers het grootste van haar soort in Nederland en verricht onderzoek op het gebied van virologie en immunologie. Er is gezocht naar een integrale vertaling van de strikte eisen waaraan de functies in het gebouw moeten voldoen. De verschillende functies zijn in de plattegronden, dwarsdoorsneden en toegepaste materialen goed afleesbaar en herkenbaar van elkaar gescheiden. De begane grond wordt voor een groot gedeelte in beslag genomen door koelcellen en andere facilitaire voorzieningen die voor het onderzoek nodig zijn. De drie verdiepingen daarboven kennen een heldere verdeling tussen de laboratoriumruimtes aan de noordzijde met weinig zonlicht en de kantoren aan de lichtere zuidkant. Rond de centraal gelegen vide zijn de collectieve functies geclusterd. De verdiepingsvloeren verspringen per laag in de vide waardoor het contact tussen de verdiepingen groter wordt en het de kans op ontmoetingen bevordert. #dezwartehond #Europa #Europe #Groningen #Helpman #hospital #infection #lab #laboratorium #LvI #Martini #Nederland #Netherlands #plastic #prefab #stada #utiliteisbouw #utility #Van_Swietenlaan #ziekenhuis #zwarte_hond
Default Title