Slovensky dvojkriz (Slovakian double-cross)

Slovensky dvojkriz (Slovakian double-cross)

Danulo
Najväčší slovenský dvojkríž (v SR je ich asi 7-8), vytvorený z jedného kusu kameňa sa nachádza v parku pri Kostole Najsvätejšej Trojice. The biggest slovakian double-cross (7-8 pieces in Slovakia), made from one piece of stone is located in the park near the Church of Holy Trinity. tabuľa: "Mať svoj samostatný Slovenský štát znamená život, nemať ho znamená smrť, večnú smrť Slovenského národa" tablet: "To have your independent Slovak state means life, not having it means death, eternal death of Slovak nation" #coat_of_arms #cross #Doppelkreuz #double_cross #doublecross #dvojkriz #dvojkríž #Kreuz #Risnovce #Rišňovce #Slovakia #Slovensko #Slowakei #statny_znak #statue
Default Title