Järnvägsstation

Järnvägsstation

vikjt
Description
Stationsbyggnaden, en av de största i landsorten, ritades för Gävle-Dala järnvägs räkning av stadsarkitekten Mårten Albert Spiering och uppfördes år 1876-år 1877 som ersättning för den tidigare Gävle norra station som låg ute på Alderholmen. Centralstationen byggdes om år 1900-år 1901 under ledning av arkitekten Sigge Cronstedt. Från stationshuset, som innehåller väntsal, konferenslokaler, restauranger och en galleria, leder en luftig gångtunnel med trappor och hissar till de tre perrongerna. #gävle #järnväg #station
Default Title