La llotja de Tortosa

La llotja de Tortosa

Agustí Agramunt
Description
La llotja de Tortosa es començà a construir baix la direcció i l’administració del mestre picapedrer Arnau Marcho el 12 de novembre de 1348 (paradoxalment és l’any de la pesta negra i suposadament l’inici de la decadència economico-política catalana) amb l’objectiu de crear un espai d’emmagatzematge i aixopluc de mercaderies, tot i que sovint exercia de centre de contractació. El fiançament de l’obra provenia principalment del privilegi atorgat per Pere III el Cerimoniós que autoritzava a la ciutat per establir un nou impost sobre les mercaderies durant un període de 5 anys anomenat irònicament el passatemps (descrit detalladament a l’establiment de 1359) i que sufragà les despeses de l’obra fins la seva culminació i posada en funcionament l’any 1374. Tot i tractar-se d’una obra senzilla, comparable a la de Castelló d’Empúries,la seva importància no només rau del fet de ser la primera llotja gòtica catalana, sinó per l’efecte mirall que proporciona de la seva ciutat i de la seva època. La localització actual no és l'original: inicialment estava situada a l'actual rambla Felip Pedrell, des d'on fou traslladada l'any 1932 a l'emplaçament actual.
Default Title