To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
La llotja de Tortosa

La llotja de Tortosa

Agustí Agramunt
Description
La llotja de Tortosa es començà a construir baix la direcció i l’administració del mestre picapedrer Arnau Marcho el 12 de novembre de 1348 (paradoxalment és l’any de la pesta negra i suposadament l’inici de la decadència economico-política catalana) amb l’objectiu de crear un espai d’emmagatzematge i aixopluc de mercaderies, tot i que sovint exercia de centre de contractació. El fiançament de l’obra provenia principalment del privilegi atorgat per Pere III el Cerimoniós que autoritzava a la ciutat per establir un nou impost sobre les mercaderies durant un període de 5 anys anomenat irònicament el passatemps (descrit detalladament a l’establiment de 1359) i que sufragà les despeses de l’obra fins la seva culminació i posada en funcionament l’any 1374. Tot i tractar-se d’una obra senzilla, comparable a la de Castelló d’Empúries,la seva importància no només rau del fet de ser la primera llotja gòtica catalana, sinó per l’efecte mirall que proporciona de la seva ciutat i de la seva època. La localització actual no és l'original: inicialment estava situada a l'actual rambla Felip Pedrell, des d'on fou traslladada l'any 1932 a l'emplaçament actual.
Default Title