Γ' Σώμα Στρατού, Θεσσαλονίκη- Third Army Unit, Thessaloniki

Γ' Σώμα Στρατού, Θεσσαλονίκη- Third Army Unit, Thessaloniki

giotis
Γ' Σώμα Στρατού (Στρατηγείο), Θεσσαλονίκη- Third Army Unit (Headquarter), Thessaloniki. #army #building #cannon #giotis #greece #guns #Headquarter #hellas #salonica #salonika #Thessaloniki #Third_Army_Unit #war #weapons #Γ_Σώμα_Στρατού #Θεσσαλονίκη #Στρατηγείο
Default Title