Botanická zahrada UP Olomouc - Zahradní domek

Botanická zahrada UP Olomouc - Zahradní domek

KGI Olomouc
Description
Botanická zahrada Univerzity Palackého se datuje od roku 1901, kdy byla založena z iniciativy Botanického spolku (Botanischer Verein in Olmütz). V roce 1948 předal spolek botanickou zahradu městu. Od roku 1959 je zahrada ve správě Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Areál slouží k uchovávání genofondu kulturních a planě rostoucích rostlin, které jsou zkoumány při řešení vědeckých a výzkumných projektů. Zahrada je využívána pro výuku studentů a je volně přístupná i veřejnosti. Příjemné prostředí zahrady je pro mnoho Olomoučanů dosud neobjeveným koutem. Zahradní domek byl vystavěn původně pro správce zahrady. Po nedávné rekonstrukci jsou v něm dnes umístěny učebny pro studenty, které jsou vybaveny pro přednáškovou činnost a experimentální práci s rostlinami. 3D model zahradního domku vznikl jako jeden z výstupů projektu BotanGIS. Tento projekt unikátně spojuje studium geoinformatiky a botaniky. Další info o Botanické zahradě UP na http://botany.upol.cz/prezentace/kristkova/bz2009.pdf. #botangis #botanicka_zahrada #Olomouc #swenney
Default Title