UdL - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) - Edifici 4

UdL - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) - Edifici 4

UdLin3D
Description
[CAT] Edifici 4 del Campus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida (UdL). El curs 2010-2011, diversos professors i alumnes d'assignatures relacionades amb Expressió Gràfica i Oficina Tècnica de la Universitat de Lleida han iniciat un projecte de modelització 3D de tots els edificis dels diferents campus que la UdL té a la ciutat de Lleida. L'autor d'aquest model és Àlex Escolà, professor col·laborador de l'ETSEA. [CAST] Edificio 4 del Campus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida (UdL). El curso 2010-2011, varios professores y alumnos de asignaturas relacionadas con la Expressión Gráfica y la Oficina Técnica de la Universitat de Lleida han iniciado un proyecto de modelización 3D de todos los edificios de los diferentes campus que la UdL tiene en la ciudad de Lleida. El autor de este modelo es Àlex Escolà, profesor colaborador de la ETSEA. [ENG] Building 4 of the Campus of the School of Agricultural and Forestry Engineering (ETSEA) from the University of Lleida (UdL). The year 2010-2011, some professors and students from subjects related to graphical expression and technical office have started a project to model all buildings from the differents campus that the UdL has in the city of Lleida in 3D. The author of this model is Àlex Escolà, assistant professor of the ETSEA.
Default Title