Helsingborgs lasarett Gamla barnsjukhuset

Helsingborgs lasarett Gamla barnsjukhuset

rontgen.com
Description
Det gamla barnsjukhuset byggdes år 1888 i nyklassicistisk stil efter ritningar av arkitekt Mauritz Frohm. Det byggdes två liknande sjukhus i dels Bjuv samt i Trelleborg. Huset har tre våningar med två rotunder i vardera änden. Rotunderna fungerade som stora gemensamma sjuksalar. Tack vare den runda formen finns fönster runt om som släpper i mycket dagsljus. I mitten av varje rotunda stod en värmespis som på så sätt spred värmen lika i hela salen. Idag används buggnaden som medicinskhistorisk musem. The old children's hospital was built in 1888 in neoclassical style, designed by architect Mauritz Frohm. The house has three floors with two rotunda at each end. Rotunda served as the major common medical halls. Thanks to its round shape are windows around the release of much daylight. In the middle of each rotunda became a hot stove so that it spread the heat equally throughout the room. Today the building is used as a medical history Musem. #barnsjukhus #children #Helsingborg #hospital #lasarett #sjukhus
Default Title