3D Warehouse is adding a new feature for verified companies like yours.
Your content is now stored within your company organization.
You can still manage your content as before and you can now invite others to manage your content too.
Checkout the help docs for more information.
Bralský viadukt

Bralský viadukt

Stefan K.
Bralský viadukt sa nachádza na trati ŽSR 145 Prievidza Horná Štubňa. Ohraničuje ho z jednej strany zastávka Remäta a z druhej po pár 100 m. portál Bralského tunela. nachádza sa v km km 011,242 nad úzkou a 27 m hlbokou roklinou. Je 98 m dlhý s 3 poliami svetlosti 30 m. Oceľová konštrukcia viaduktu položeného na pilieroch vysoko nad údolím má hmotnosť 247 ton. Jednotlivé segmenty plechových spojitých nosníkov museli murári vyťahovať na vysoké drevené lešenie postavené vždy v 2 susedných poliach, kde ich postupne spájali pneumatickými vŕtačkami.
Default Title