Garnisonen, Stockholm, Sverige

Garnisonen, Stockholm, Sverige

Christoffer R.
Description
Byggnaden ligger på gammalt kasernområde och blev ett pilotprojekt för Byggnadsstyrelsens strukturalistiska idé om "kontorsbygglådan". Den ritades av A4 arkitektkontor och stod klar 1972. I sann strukturalistisk anda är den en av Stockholms längsta byggnader med sin över 300 meter långa fasad. Medan fasaden präglas av en långt driven enhetlighet är kvarterets inre långt mer varierat med sina servicetorn, konstbesmyckade gårdar och korridorer med frilagda installationer och starka färger.
Default Title