hangary Kobylnica

hangary Kobylnica

mepetumba
Lotnisko posiada trawiasty pas startowy 100x700 m, 70-250° oraz niewielką betonową płytę do startu modeli. Teren lotniska ma kształt trójkąta, ograniczony z trzech stron 2-kilometrowymi zelektryfikowanymi liniami kolejowymi. Na terenie lotniska znajdują się również hangary oraz budynek biurowy Aeroklubu. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko_Pozna%C5%84-Kobylnica #Aeroklub_Poznański #Kobylnica #Lotnisko
Default Title