ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

kai_suwat
Description
ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ #คลองลดโพธ #ชลประทาน #ประตระบายนำ
Default Title